TIN TỨC
Trang 1 2 3 ... 10 »
Yếu tố tác động thị trường BĐS 2018.
Vốn FDI, tăng trưởng GDP, lãi suất cho vay, thị trường  chứng khoán  chững lại và các quyết định chính sách là những yếu tố tác động đến cục ...
Hẹp dần cửa giảm lãi suất cho vay
Những diễn biến trên thị trường tiền tệ, nền kinh tế trong nước và những tác động của nền kinh tế thế giới gần đây cho thấy kỳ vọng giảm  lãi ...
Hà Nội, TP HCM thiếu căn hộ dịch vụ cho người nước ngoài.
Tuy có tỷ suất khai thác cao, số dự án căn hộ dịch vụ tại Hà Nội, TP HCM theo Savills là còn ít. 
Trang 1 2 3 ... 10 »