"/> "/>
Nội Thất
Thủ tục sang nhượng chung cư chưa có sổ như thế nào.
Với nhà ở hình thành trong tương lai hay nhà ở đã được bàn giao nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, việc chuyển nhượng thực hiện duy ...
Chung cư Việt Nam - Thời gian sử dụng và sở hữu ra sao?
Hầu hết các chung cư trên thế giới, đặc biệt ở Việt Nam, đều được quy định về thời hạn sử dụng và sở hữu nhằm đảm bảo cân bằng ...
Điều kiện người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam là gì?
Cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam khi được công nhận quyền sở hữu thì có các quyền của chủ sở hữu nhà ở ...
Quy hoạch xây dựng là gì? Cách phân biệt quy hoạch chi tiết 1/2000 và 1/500.
Khi nói đến quy hoạch tỷ lệ thì phải nói đến quy hoạch tỷ lệ 1/2000 trước. Đây là tiêu chí cho quy hoạch 1/500. Quy hoạch tỷ lệ 1/2000 là do địa ...